Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů 2018-05-04T20:52:26+01:00

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby mohl Petr Podlešák, fyzická osoba podnikatel, zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Petrovi Podlešákovi, IČ: 44854374 dále společnosti TOP REALITY SERVIS, s.r.o., IČ: 241 93 844 se sídlem Spálená 97/29, Praha 1, jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 187436, jež podniká pod obchodní značkou RE/MAX Alfa, zaměstnancům této společnosti, fyzickým osobám podnikatelům, kteří podnikají pod obchodní značkou RE/MAX či doporučeným dodavatelům společnosti TOP REALITY SERVIS, s.r.o.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Co řekli klienti o mých službách